• Tėveliai (globėjai) pateikia medicininę pažymą, kad vaikutis sveikas ir gali lankyti mini darželį.
  • Sudaro vaiko priežiūros sutartį.
  • Sumoka mėnesinį ir stojimo mokestį.
  • Priežiūros mokestis mokamas mėnesio pradžioje už einamąjį mėnesį.