• Tėveliai (globėjai) pateikia medicininę vaiko pažymą;
  • Pasirašoma darželio lankymo sutartis;
  • Sumokamas mėnesinį ir stojamasis mokestis;