BASA PIEVA

Basos Pievos tikslas - atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Basos Pievos misija, vizija - užtikrinti ikimokyklinio amžiaus vaikų -  kokybišką ir inovatyvų ugdymą, jį įgyvendinti tik su kvalifiikuotais, motyvuotais pedagogais, kartu sukuriant palankias sąlygas skleistis -autentiškoms ir individualioms vaiko savybėms. “Basos Pievos” darželyje vaikai įgys reikalingų kasdieniniam gyvenimui kompetencijų pagal savo amžių parengtose ugdymo programose, kurios pateikiamos tik remiantis naujausiomis ugdymo tendencijomis.

PAGRINDINIAI IR SVARBIAUSI UGDYMO BRUOŽAI BASOJE PIEVOJE

  1. Ugdyme dalyvauja trys mokytojai - tėvai, pedagogas ir aplinka. Visi trys segmentai yra tolygiai svarbūs.
  2. Požiūris į vaiką kaip į savitą esybę su savais individualiais gyvenimiškais poreikiais.
  3. Laisvė saviraiškai ir asmenybės bruožų atsiskleidimui dar ankstyvoje vaikystėje.
  4. Laisvojo žaidimo svarba - žaisdamas vaikas praveria duris į pasaulį.
  5. Savarankiškumo svarba - savarankiškai veikdamas, vaikas susiduria su išorinio pasaulio tvarka ir tuo vadovaudamasis susikuria savo vidinę tvarką ir tuo pat metu, geba laikytis bendrų susitarimų ir grupėse.
  6. Emocijų pažinimas, atskleidimas ir jų išraiška  yra didžiausias prioritetas visame ugdyme.
  7. PATYRIMAS - geriausias mokytojas. Ugdymas - patiriminis, kurį ne įsivaizduojame, o tiesiogiai patiriame t.y. eksperimetai, sensorika, loginės, meninės užduotys atliekamos per praktiką, patiriant viską tiesiogiai.

DAIVA

Daiva - sūnaus Beno mama, basiukų draugė, auklėtoja, vadovė. Dažnai draugai, bičiuliai manęs klausia: ,,Kodėl apie tai taip ilgai svajojai ir pasirinkai būtent dabar šią sritį? Kodėl būtent darbas su vaikais? Juk tiek daug kantrybės reikia dirbant šį darbą!“Atsakau - Vaikai yra mūsų gyvenimo džiaugsmas ir laimė. Jų nuoširdumas, akių tyrumas, nemokėjimas meluoti, viską sakyti ką galvoja - atperka visus rūpesčius.Koks tas mano akimis tobulas darželis? Tobulų dalykų pasaulyje nebūna. Tobula – tai reiškia viskas idealu, nėra jokių trūkumų, pasiekta viršūnė. O mums  labai norisi bandyti kurti, ieškoti naujų idėjų, sprendimų ir, žinoma, neišvengti klaidų…Mano svajonių darželis, tai darželis, į kurį norisi ateiti ir nesinori išeiti. Jeigu jau mažyliui norisi verkti – tai tegul tai būna dėl to, kad nesinori išeiti namo. Tai vieta – kur laukiame kiekvieno vaiko, nes jis atsineša savo nuotaiką, savo džiaugsmą, rūpestėlįJ. Tai darželis – kur gera ne tik vaikams, bet ir auklėtojoms, kur stengiamės pamatyti pasaulį vaiko akimisJ o tėvai palikę savo vaikus gali užtikrintai ir ramiai jaustis. Mes labai stengiamės, kad kiekviena diena darželyje prasidėtų su šypsena :)

AKVILĖ

Akvilė -  labai mylinti savo darbą, kūrybiška asmenybė, analizuojanti vaikų ugdymo procesus, taikant meninį ugdymą, bei vertinanti kiekvieną vaiką. Noriu, kad darželis vaikams būtų vieta kur jie galėtų pildyti savo svajones ir leisti vaizduotei atsiskleisti. Todėl, kaip įmanydama stengiuosi kūrybiškai ir įkvepiančiai pažvelgti į darželio gyvenimą, o kiekvieną dieną pradėti nuo šilto apkabinimo. Juk svarbiausia geros emocijos ir gera savijauta. Tik čia visos spalvos įgauna naują atspalvį.